<MMString:LoadString id="insertbar/formsTextfield" />

Dj小波 DJ黄子浩 Dj罗清 DJ文杰 DJ千里 Mc洋哥
  • 影视金曲今日风云榜
  • 歌名:我的爱 (《觉/醒》慕思... 歌手:许巍
  • 上传歌曲 顶一下
  • 下载歌曲 收藏歌曲
  • 分享到:
上传会员信息
我的爱 (《觉/醒》慕思视频主题曲) - 许巍

词:王海涛

曲:许巍

命运伴着时间

有沉寂

也有着精彩

心中 渴望无忧的时光

瑰丽 藏进尘埃

在熟悉和平凡之地

盛开

你回头它都在

鲜花盛开在风里

远山映在蓝天里

观沧海 乌云破开

今霄宁静在心里

五色云霞在梦里

我的爱

为你等待

我的爱

为你等待

生命 把门推开

有河堤

有苍茫大海

如期 有人回来和离开

希望 藏进忧伤

在你经过的人世里

盛开

你活着它都在

只因离别的哭泣

只因相聚的欢愉

观沧海 乌云破开

今霄宁静在心里

五色云霞在梦里

我的爱

为你等待

我的爱

为你等待